Over onze methodiek

Alles wat jij nu ervaart, hoe je handelt, denkt en welke situaties je aantrekt is het gevolg van jouw verleden. Pijnlijke ervaringen en besluiten die je als kind of puber maakte, maar ook jouw imprint -jouw ervaring in de baarmoeder tijdens de zwangerschap- spelen mee. Omdat je niet weet welke informatie jou dagelijks beïnvloedt, kom je steeds in dezelfde situaties terecht die je niet gelukkig maken of frustreren.

Onbewuste patronen
Deze belemmerende patronen, angsten, overtuigingen zijn opgeslagen in je onderbewuste en daardoor vaak minder makkelijk toegankelijk. Met Psyray geven we op een simpele en doeltreffende manier inzicht in de gebieden en patronen die met conventionele methodes niet of niet direct zichtbaar zijn. 

95% onbewust
Verschillende onderzoeken gaan ervan uit dat we slechts 5% van onze dagelijkse handelen daadwerkelijk bewust sturen. Bij de overige 95%, ons onbewuste handelen, ligt dus de grootste winst. Als we met ons huidige leven niet tevreden zijn, komt het erop aan de onbewuste patronen die hieraan ten grondslag liggen, te herkennen en te veranderen.

Oplossingsgerichte aanpak
Onze technologie, programma’s en adviezen geven zicht op je belemmerde patronen, angsten en hun oorzaken hierdoor zie je exact je eigen aandeel en kun je in de toekomst anders kiezen. Doordat oorzaken en het speelveld blootgelegd worden, leer jij begrijpen waarom jij altijd in dezelfde valkuilen stapt en ontstaat er vrijheid om andere keuzes te maken in liefdesrelaties, je werk, leven, liefde, bedrijf, gezondheid, vriendschappen etc, 

Lees verder

Jouw imprint, de blauwdruk van je leven

Hoe je de wereld bekijkt,  je levensinstelling en verwachtingen, wordt bepaald door je imprint. Dit is een volledige onbewust proces, maar het is wel de grondslag voor je dagelijkse acties, gedrag en beslissingen. Het beïnvloedt bijv. welk vak je kiest, hoe je met mensen omgaat of wat je in relaties tegenkomt.

Imprint
De imprint begint al bij de conceptie. De periode in de baarmoeder en de geboorte-ervaring vormen de imprint (blauwdruk, broncode, DNA-programma, source code) die van invloed is op de rest van je leven. Onderzoek vanuit de epigenetica heeft aangetoond dat overtuigingen, gevoelens en ervaringen van de moeder tijdens haar zwangerschap de ontwikkeling van de intelligentie, gezondheid en het algehele gevoel van welzijn van de ongeboren baby beïnvloeden.

Herschrijf jouw script
Leven vanuit je imprint of vanuit kindbesluiten veroorzaakt gedrag dat in beginsel effectief is om te overleven, maar geeft je vaak niet wat je verlangt.  Alleen als je bewust wordt van deze onbewuste gedragspatronen kan je ervoor kiezen om eruit te stappen. Hierdoor zie je nieuwe mogelijkheden, die je daarvoor niet zag, leef je bewuster, vrijer en maak je op een andere manier keuzes.

Lees verder

'Geen enkele andere methode die méér
in beweging zet dan SpringShift'

Wat wij blootleggen

Met de Psyray technologie maken we één heldere lijn van het moment van conceptie in de buik van jouw moeder tot en met jouw gedrag, gevoel, ervaringen en acties in jouw huidige proces. We leggen de puzzel van heden, verleden en toekomst.

Fractaalboom
We bouwen tijdens een scansessie jouw fractaalboom op. We leggen jou uit waarom de wortel op een bepaalde manier is gaan groeien, welke vertakkingen er onderweg zijn ontstaan en waarom de boom zo is gegroeid. Omdat we werken op die diepe kern, is het mogelijk een herbesluit te nemen, zodat we met een andere wortel, andere acties, andere gedragingen en dus ook blijvend andere situaties aantrekken. 

Jouw imprint
De imprint is de informatie waarmee jij vanaf de conceptie al mee de wereld in gaat en vormt als het ware jouw ‘werkmateriaal’. Pijnlijke gebeurtenissen, trauma’s van de moeder of zelfs overgrootouders die je ook naar gaat leven óf juist compenseert in allerlei gebieden. Zonder dat je het weet.

Jouw kindbesluiten 
Zoals ook de reguliere ontwikkelingspsychologie zijn kindbesluiten beschermingsmechanismes die nodig zijn om te overleven als kind. Maar als we kindbesluit als volwassene nog steeds leven, gaan ze ons in de weg zitten.  

De impact van je puberteit 
Je imprint en je kindbesluiten vormen de basis van je ervaringen in je latere leven. Wat je als puber meemaakt is daar vaak een direct gevolg van. Pijnlijke ervaringen van bijvoorbeeld liefdesverdriet, verraad, pesterijen, spijt, traumatische ervaringen, verbroken contacten maken dat je besluit dat een bepaalde route of vertakking neemt. 

Je huidige proces
We leggen je huidige proces in het hier en nu bloot. Wat is hetgeen wat jou nu het meeste onderuit haalt? Wat kost jou op dit moment het meeste energie? Duidelijke thema’s worden hierin zichtbaar.

Je energielekken 
Waar verlies je energie en waar mag je gas terug nemen? Zit je op angst en is deze van je (voor)ouders? Functioneer je op je ratio of laat je je leiden door je emoties? Sta je op overleven of zit je in de weerstand?  De scan geeft precieze helderheid waar de grootste winst te behalen is. 

Jouw speelveld
Wat trekt jouw imprint aan? Welke situaties kom je steeds opnieuw tegen in jouw leven? We brengen in kaart welke mensen, frequenties je aantrekt op basis van je imprint. 

Jouw saboteurs
Wat heb je over je kernthema -imprint- heen gelegd als beschermingslaag? Welk overlevingsmechanisme houdt jou tegen om je pijn onder ogen te zien en door je patronen heen te breken? Is dat je bijvoorbeeld innerlijke criticus, excellente communicatie-skills of slachtofferschap. De scan geeft aan of er nog een saboteur aan het werk is die jou ervan weerhoudt om tot een verandering te komen.  

Jouw zwaarst belaste orgaan
We meten de frequenties van alle cellen in alle organen en maken een vergelijkingsanalyse die we naast de database houden. We kijken welke organen het meest afwijken van de statistische norm en zien zo welk orgaan energetisch gezien het zwaarst belast is en om welk onderliggend thema het gaat. 

Jouw oplossingsrichtingen
Alleen bewustzijn op de belemmerende patronen, de oorzaken, het speelveld, brengt al in de kern een verschuiving. Na iedere sessie maken we exact duidelijk wat je kunt doen om in beweging te komen. Met opdrachten, oefeningen, affirmaties en frequentietherapie met de Psyray geven we jou de ultieme boost aan jouw innerlijke proces.  

Lees verder

Hoe werkt onze Psyray technologie?

Psyray is geavanceerde technologie die in staat is om via een koptelefoon en apparatuur elektromagnetische signalen te registreren van cellen en daar betekenis aan te geven – zonder dat er één woord gesproken wordt.

Frequentietechnologie
De kwantumfysica toont aan dat alles uit deeltjes en golven bestaat. Anders verwoord: alles bestaat uit zichtbare materie en meetbare energie. Elke cel en elk orgaan heeft naast zijn materiële equivalent ook een eigen, specifiek en onmiskenbaar trillingspatroon, frequentie. Hetzelfde geldt voor elk gevoel of elke gedachte. Deze frequenties brengen wij met Psyray exact in kaart en vergelijken met referentiewaarden uit een omvangrijke database met meer dan 30.000 frequenties. Op deze manier constateren wij afwijkingen van statistische normwaarden en stellen wij de individuele disbalans van een persoon vast.

Uniek preventiemiddel
Steeds meer theorieën gaan ervan uit, dat storingen zich eerst in het bio-energetisch veld van een persoon manifesteren en zich bij een aanhoudende disbalans vervolgens in lichamelijke zin aandienen. Belastingen op energie- of frequentieniveau worden zo gedeeltelijk herkend worden, nog voordat ze zich aandienen als lichamelijke problemen. Als je de energetische disbalans vroeg genoeg ontdekt, dan voorkom je de gevolgen ervan actief. 

Holistisch systeem
Bij Psyray en SpringShift werken we uit van een holistische visie. Dat wil zeggen integratie van de Oosterse cultuur en de Westerse geneeskunde. Lichaam en geest zien we daarbij als eenheid. Niet de afzonderlijke organen worden ziek, maar met elk orgaan zijn met karakteristieke emoties en/of houdingen verbonden, en uiten zich via het desbetreffende orgaan. Ziekte zien we wordt daardoor als een proces of als een gevolg gezien en niet als een toevallige of noodlottige gebeurtenis. Als je dit proces kunt herkent en de verbanden begrijpt die tot disbalans (kunnen) leiden, dan kun je de juiste maatregelen treffen om het proces actief en positief te beïnvloeden. 

Regie op gezondheid
Recente onderzoeken op het gebied van de epigenetica (onder meer door Bruce Lipton) tonen aan dat emoties, overtuigingen en omgeving, maar ook voedingspatronen en erfelijke factoren de fysieke gezondheid van mensen beïnvloeden. Die invloed kan zich over meerdere generaties uitstrekken. Door dit inzicht kunnen we meer dan voorheen invloed uitoefenen op onze eigen situatie, balans en vitaliteit. Lees meer op de website van Psyray. 

Lees verder

Informatie
verzoek

Ben je benieuwd of en hoe wij jou kunnen helpen? Vul je gegevens in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatst ontwikkelingen, nieuws, blogs en aanbiedingen.