Belang

Ieder van ons heeft op verschillende tijden en plaatsen andere belangen. Van die hoeveelheid belangen is er steeds één belangrijk. Door inzicht te krijgen in de waarde en motivatie die wordt gehecht aan een belang op een bepaald moment, wordt het duidelijk hoe je kunt functioneren binnen het veld van mogelijkheden.

De markt wordt overspoeld met trainingsbureaus die werken vanuit het aanleren van vaardigheid: Je hebt een competentie, maar te weinig vaardigheid. Een deelgebied wordt aangepakt en heeft direct resultaat op de competentie.

De mens bestaat uit meer dan een aantal competenties. Het is afhankelijk van zintuigen en de relaties waarmee wij in de wereld staan. Sterker nog: Als wij verzaken te luisteren naar de signalen van ons eigen systeem, zullen wij, onafhankelijk van onze competenties, onderuitgaan.

Hierin wordt langzaam duidelijk dat elke competentie die in ons aanwezig is per moment een andere waarde heeft. Elke waarde die wordt toegekend aan een competentie op een bepaald moment is afhankelijk van ons belang.

Het is dan ook het belang dat ervoor zorgt dat wij anders gaat functioneren. Daarbij verandert voor ons ook visie op zaken. We zullen ons dan ook anders gaan opstellen en daarmee onrust en stress veroorzaken. In eerste instantie bij onszelf. Daarna zal de onrust overgenomen worden binnen onze directe omgeving. De verandering is dan onvermijdelijk.

Elke vorm van veranderen levert stress op, maar stress binnen de kaders van je ontwikkeling levert gestructureerde groei. Groei buiten de gewenste kaders van jouw ontwikkeling levert negatieve stress op slaat zich op in ons systeem. We zullen daardoor steeds minder goed kunnen functioneren.

Iedereen, jij of ik of wat dan ook is in voortdurende beweging. Elke beweging heeft ten doel te groeien. Of dat nou op persoonlijk vlak is of relationeel: beweging is onvermijdelijk. De beweging gaat in een golfbeweging van het ene extreem naar het andere extreem. Alles hierin is een kwestie van tijd.

Zo werkt het ook met belang. Op een bepaald moment in tijd heb je meer belang bij een competentie dan op een ander moment. Het inzichtelijk krijgen van de beweging in belang geeft duidelijk aan waar je staat in je proces. Hierdoor ben je in staat om vroegtijdig je stressmomenten te herkennen én er voor te zorgen dat je niet overspannen raakt. Ben je dan ook bewust van jouw belang op dit moment.

Nieuwe brochure!

Download hier

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatst ontwikkelingen, nieuws, blogs en aanbiedingen.